Samenstelling bestuur 2018/2019

Voorzitter: dhr. D.K. Nijhuis

Penningmeester: dhr. B.A.P.H. van Gestel

Secretaris: dhr. D. Hoeks

Alle bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.